Deseño do libro Protocolos de Actuación do Psicólogo ou Psicóloga nos Servizos Sociais Comunitarios do COPG; publicación que o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia pon a disposición dos seus colexiados. Deseño editorial.

Estudio: Uqui.net, Cliente: Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia

Date: Xuño 11, 2014
Share: Facebook, Twitter, Google Plus

Deseño do libro Protocolos de Actuación do Psicólogo ou Psicóloga nos Servizos Sociais Comunitarios do COPG; publicación que o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia pon a disposición dos seus colexiados. Deseño editorial.

Estudio: Uqui.net, Cliente: Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia

Date: Xuño 11, 2014
Share: Facebook, Twitter, Google Plus

Leave a Comment: