loading

Doinnn, Pósters Deseño Gráfico

Doinnn foi o meu Proxecto de Fin de Carreira; unha colección de pósters que lidan con temas relacionados coa práctica cotiá do deseño, a través dunha comunicación sinxela, eficiente e ben estruturada. Doinnn está dispoñible en http://www.doinnn.com/. Este traballo foi titorizado pola Profesora Natalia Crecente. Pósters deseño gráfico.