Este é un dos meus traballos favoritos. O obxectivo foi explorar a tradición do deseño gráfico para logo aplicar aqueles elementos e principios do pasado á imaxe corporativa dalgunha marca actual, xove e famosa. Playstation foi a marca e os anos 20, 40, 60 e 80 foron os períodos escollidos.

Date: Abril 28, 2014
Share: Facebook, Twitter, Google Plus

Este é un dos meus traballos favoritos. O obxectivo foi explorar a tradición do deseño gráfico para logo aplicar aqueles elementos e principios do pasado á imaxe corporativa dalgunha marca actual, xove e famosa. Playstation foi a marca e os anos 20, 40, 60 e 80 foron os períodos escollidos.

Date: Abril 28, 2014
Share: Facebook, Twitter, Google Plus

Leave a Comment: