loading

Póster Manuscrito

Póster para un ciclo de conferencias ficticio sobre a utilidade da caligrafía na Era Dixital. O recurso aos vellos cadernos de caligrafía Rubio contribúe a familiarizar o público co tema do evento e para comunicar que, neste eido, ninguén parte de cero.